ព័ត៌មានថ្មីៗ

Do you want to buy Health Insurance in Cambodia ?

Individual (1 person) or a Family? Family health insurance products are often more attractive than for a single person. Premiums are correlated [...]

អានបន្ថែម
Why is SAFETYNET different from other Health Insurance players in Cambodia?

There are numerous Health Insurance companies and international brands distributed in Cambodia. However, we are proud to be the only “Health Insurance [...]

អានបន្ថែម
Global Insights on International Private Medical Insurance (IPMI) premiums trend in 2022

An astonishing number of regions witnessed a rise in their IPMI premiums in 2022. Specifically, individual IPMI premiums rose in 98 out [...]

អានបន្ថែម
ផលវិបាកនៃជំងឺកញ្ជ្រឹលចំពោះកុមារ?

កញ្ជ្រឹល គឺជាជំងឺងាយឆ្លងតាមខ្យល់ខ្លាំង ដែលបណ្តាលមកពីវីរុស ។ ជំងឺកញ្ជ្រឹលអាចវិវឌ្ឍន៍ទៅជាធ្ងន់ធ្ងរ។ ក្មេងអាយុក្រោម 5 ឆ្នាំ [...]

អានបន្ថែម
DIFFERENCE BETWEEN CAR & ACCIDENT INSURANCE?

In exchange for a premium (annual fee), the insurer will pay for expenses; the coverage can be more or less comprehensive but [...]

អានបន្ថែម
Cambodia HR medical claims

SAFETYNET online capabilities allow HR department to easily submit claims online. We hear that some firms/ institutions prefer their employees to claim [...]

អានបន្ថែម
Cambodian companies select SAFETYNET

SAFETYNET Insurance Services (Cambodia), Co. Ltd. remains in 2022, the undisputed leader in Health Insurance plans for Companies, Families and Individuals in [...]

អានបន្ថែម
Corporate Employee Benefits in Cambodia

In year-end, Cambodian Leadership teams have to go through the bid for employee benefits, especially Health Insurance plans. You will find below [...]

អានបន្ថែម
Insights about Insurtech in Cambodia

Cambodia’s Insurtech is fast evolving with start-up and traditional companies trying to disrupt in a country where Insurance potential is immense. Insurance [...]

អានបន្ថែម
Medical Insurance in Cambodia Q1-Q3 2022

Cambodia’s Medical/ Health Insurance statistics were just released for the 3rd quarter 2022 by the Insurance Regulator of Cambodia. Cambodians’ Health insurance [...]

អានបន្ថែម
HISTORY OF INSURANCE IN CAMBODIA

The genesis of Insurance  Cambodia’s insurance was institutionalized from 1956 but the Khmer Rouge regime put an end to its flourishment from [...]

អានបន្ថែម
Renewal Health Insurance

Health Insurance are annual contracts which means you can terminate or renew your Health Insurance plan. In Cambodia, SAFETYNET noted that many [...]

អានបន្ថែម
Medical inflation in Cambodia

In the recently released 2023 Global Medical Trends Survey Report published by Willis Towers Watson (WTW), WTW found that medical costs rose [...]

អានបន្ថែម
Honesty is the best policy

Everyone is tempted to give part of the truth in some cases in life…Because the full truth does not always look good [...]

អានបន្ថែម
តើ​ការ​ប្រើ​ថ្នាំ​ផ្សះ(ថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិច)​​ដើម្បី​ព្យាបាល​ជំងឺ​ផ្ដាសាយ ឬ​ផ្ដាសាយធំ​មាន​ផល​ប៉ះពាល់​អ្វីខ្លះ?

តើអ្នកកំពុងរកមើលការព្យាបាលជំងឺផ្តាសាយឬផ្តាសាយធំដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ហើយឆ្ងល់ថាតើថ្នាំផ្សះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេ? ថ្នាំ​ផ្សះគឺជាថ្នាំដែលប្រឆាំងនឹងការឆ្លងមេរោគដែលបណ្តាលមកពី[...]

អានបន្ថែម
Health Insurance Specialist in Cambodia ?

There are numerous Health Insurance companies and international brands distributed in Cambodia. However, we are proud to be the only “Health Insurance [...]

អានបន្ថែម
No Health Insurance in Cambodia?

Why Health Insurance? The objective of a Health Insurance is to cover your unexpected medical expenses, it will bring down out of [...]

អានបន្ថែម
Cambodia’s Medical Insurance

Cambodia’s Medical/ Health Insurance statistics were just released for the 2nd quarter 2022. Cambodians’ Health insurance value in Gross premium reached $5.0 [...]

អានបន្ថែម
Insurance Pre-existing Conditions

Mentioning the word ‘Insurance’ to some Cambodians is often a synonym of ‘cheating, trickery’, depicting the prejudices around the industry. Health Insurance [...]

អានបន្ថែម
Cambodia: Health Insurance or Travel Insurance?

Cambodians and Expatriates often ask us for an “International insurance” while often unclear whether they need a Health Insurance or a Travel [...]

អានបន្ថែម
SAFETYNET 7th Anniversary

On 9th June 2022, it is the 7th anniversary of SAFETYNET from its incorporation in Singapore. We are proud to be the [...]

អានបន្ថែម
Employees Insurance Cambodia

The National Social Security Fund NSSF is the public Health Insurance scheme in Cambodia based on employment. On top of it, more [...]

អានបន្ថែម
Hospital bills paid by SAFETYNET Cambodia

SAFETYNET has been paying out more than 10,000 claims in 2021 !!! Non-stop processing and paying Medical Claims. That’s more than 40 [...]

អានបន្ថែម
Truth & Facts about SAFETYNET Health Insurance Specialist

Is Health Insurance Necessary? You are Healthy. You eat Healthy Food. You go to the Gym. Why would you spend money on [...]

អានបន្ថែម
Elderly people with Health Insurance in Cambodia

SAFETYNET is proud to cover entire families without any age limitations and exclusion of existing diseases. Recently, we had hundred of people [...]

អានបន្ថែម
តើវ៉ាក់សាំងផ្តាសាយមានប្រសិទ្ធភាពដូចម្ដេចខ្លះ?

វ៉ាក់សាំងផ្តាសាយគឺជាមធ្យោបាយសុវត្ថិភាព និងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត ដើម្បីជួយការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្តាសាយ។ វាក៏នឹងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យ [...]

អានបន្ថែម
តើ​ត្រូវ​ធ្វើ​ដូចម្តេច​ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការ​រីក​រាល​ដាល​នៃ​ជំងឺ​គ្រុនឈាម?

ការគ្រប់គ្រង និងការពារការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាម គឺជាជំហានសំខាន់សម្រាប់រក្សាសុខភាពមនុស្សគ្រប់រូប។ វិធានការបង្ការចម្បង ដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាម គឺ [...]

អានបន្ថែម
Chickenpox and Pregnancy?

ជំងឺអុតស្វាយ គឺជាជំងឺឆ្លងដែលបង្កឡើងដោយវីរុសមួយហៅថា varicella-zoster ។ ជំងឺអុតស្វាយធ្លាប់ជាជំងឺឆ្លងដែលសាមញ្ញជាពិសេសចំពោះ [...]

អានបន្ថែម
Babies with SAFETYNET Medical Insurance in Cambodia !

We love babies at SAFETYNET because it means that the family is growing. We also think that Health financial protection should cover [...]

អានបន្ថែម
Insurance with Worldwide Cover?

You may be traveling overseas and need to be treated in case of Accident. You may want a second opinion from a [...]

អានបន្ថែម

ធានារ៉ាប់រងដែលមានតំលៃសមរម្យ
សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា

សេហ្វធីណេត ផ្តល់ជូនបុគ្គលម្នាក់ៗ ក្រុមគ្រួសារ និងក្រុមហ៊ុននូវសេវាផលធានារ៉ាប់រងអន្តរជាតិ“ កម្រិតទាប” រហូតដល់“ កម្រិតខ្ពស់” ដែលធានាលើ គ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ និងជំងឺ។

Dj Nana Individual Safetynet T Shirt