តើ​ត្រូវ​ធ្វើ​ដូចម្តេច​ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការ​រីក​រាល​ដាល​នៃ​ជំងឺ​គ្រុនឈាម?

What Can Be Done To Prevent The Spread Of Dengue Fever

ការគ្រប់គ្រង និងការពារការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាម គឺជាជំហានសំខាន់សម្រាប់រក្សាសុខភាពមនុស្សគ្រប់រូប។ វិធានការបង្ការចម្បង ដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាម គឺការគ្រប់គ្រងចំនួនមូស៖

  • សកម្មភាពសហគមន៍៖ ដើម្បីលុបបំបាត់ជម្រកមូស គឺត្រូវកាត់បន្ថយប្រភពមិនចាំបាច់នានាដែលអាចដក់ទឹក (ដូចជា កំប៉ុងប្លាស្ទិក ដប កំប៉ុង សំបកកង់ និងធុងទឹក) ដែលមូសអាចដាក់ពងបាន
  • សកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួន៖ ពាក់អាវដៃវែង និងខោជើងវែង បោកសម្លៀកបំពាក់ជាមួយថ្នាំសំលាប់មេរោគដូចជា permethrin គេងក្នុងមុង ត្រូវប្រាកដថាបង្អួច និងទ្វារត្រូវបានបិទ ដើម្បីជៀសវាងការអនុញ្ញាតឱ្យមូសចូលទៅក្នុងកន្លែងបិទជិត
  • ការគ្រប់គ្រងដោយសារធាតុគីមី ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ដើម្បីសម្លាប់មូសដែលមិនទាន់ពេញវ័យ ឬពេញវ័យ
  • វិធីសាស្រ្តគីមី ជីវសាស្រ្ត និងហ្សែនថ្មីៗក៏កំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើងផងដែរ ហើយអាចផ្តល់នូវជម្រើសដ៏ជោគជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងចំនួនមូស និងការពារការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាម

សេចក្ដីសង្ខេប
មធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការគ្រប់គ្រងមូសគឺការលុបបំបាត់កន្លែងដែលវាពង ដូចជាធុងសិប្បនិម្មិតដែលផ្ទុកទឹកនៅជុំវិញផ្ទះ។ ការប្រើប្រាស់មុង និងថ្នាំបាញ់មូសគឺមានប្រយោជន៍ក្នុងការកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ទៅនឹងសត្វមូស។

* រាល់មាតិកាដែលបានផ្សព្វផ្សាយគឺសម្រាប់គោលបំណងចែករំលែកព័ត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនគួរត្រូវបានបកស្រាយថាជាដំបូន្មានវេជ្ជសាស្រ្តឡើយ។